שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק טן כפר סבא – עתיר ידע 6 כפר סבא

מספר תחנה במנהל

907

שם התחנה

טן כפר סבא

חברה

טן

מיקום

עתיר ידע 6 כפר סבא

שם היישוב

כפר סבא

שם הרשות

כפר סבא

טלפון

09-7681134

פקס