שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק טן אריאל – בכניסה לאזה"ת מערבי אריאל

מספר תחנה במנהל

3022

שם התחנה

טן אריאל

חברה

טן

מיקום

בכניסה לאזה"ת מערבי אריאל

שם היישוב

אריאל

שם הרשות

אריאל

טלפון

09-9530134

פקס