שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק טל טבריה – רח' התבור 1, טבריה

מספר תחנה במנהל

2655

שם התחנה

טל טבריה

חברה

טלמור אנרגיה חברת דלק ישראלית בע"מ

מיקום

רח' התבור 1, טבריה

שם היישוב

טבריה

שם הרשות

טבריה

טלפון

04-6716665

פקס