שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק טייבה – כביש 444 טייבה כוכב יאיר

מספר תחנה במנהל

2435

שם התחנה

טייבה

חברה

דור-אלון

מיקום

כביש 444 טייבה כוכב יאיר

שם היישוב

שם הרשות

טייבה

טלפון

09-7996620

פקס