שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק טבריה עיר – רח' אלחדיף , טבריה

מספר תחנה במנהל

2252

שם התחנה

טבריה עיר

חברה

פז

מיקום

רח' אלחדיף , טבריה

שם היישוב

שם הרשות

טבריה

טלפון

04-6720375/6

פקס