שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק טבריה ארזים – הפנס 3 טבריה

מספר תחנה במנהל

2826

שם התחנה

טבריה ארזים

חברה

דלק

מיקום

הפנס 3 טבריה

שם היישוב

שם הרשות

טבריה

טלפון

052-3434479

פקס