שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק טבריה – אגד , רח' העמקים טבריה

מספר תחנה במנהל

2434

שם התחנה

טבריה

חברה

אחר עצמאי

מיקום

אגד , רח' העמקים טבריה

שם היישוב

שם הרשות

טבריה

טלפון

04-6716486

פקס