שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ח.מ.ד – כביש 3 אשקלון- קרית מלאכי 1 ק"מ מערבית לצומת הודיה

מספר תחנה במנהל

2018

שם התחנה

ח.מ.ד

חברה

סד"ש

מיקום

כביש 3 אשקלון- קרית מלאכי 1 ק"מ מערבית לצומת הודיה

שם היישוב

שם הרשות

חוף אשקלון

טלפון

08-6725310

פקס