שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק חצור הגלילית – צה"ל 707 חצור הגלילית

מספר תחנה במנהל

2433

שם התחנה

חצור הגלילית

חברה

דור-אלון

מיקום

צה"ל 707 חצור הגלילית

שם היישוב

שם הרשות

חצור הגלילית

טלפון

04-6930414

פקס