שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק חוקוק – כביש 90 בין צומת מגדל לצומת כפר נחום

מספר תחנה במנהל

2497

שם התחנה

חוקוק

חברה

דור-אלון

מיקום

כביש 90 בין צומת מגדל לצומת כפר נחום

שם היישוב

שם הרשות

עמק הירדן

טלפון

פקס