שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק חוף הכרמל – כביש חיפה – תל אביב (ביציאה מחיפה)

מספר תחנה במנהל

1657

שם התחנה

חוף הכרמל

חברה

פז

מיקום

כביש חיפה - תל אביב (ביציאה מחיפה)

שם היישוב

חיפה

שם הרשות

חיפה

טלפון

04-8554574

פקס