שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק חדרה (קונספציה) – רח' צה"ל , חדרה

מספר תחנה במנהל

2423

שם התחנה

חדרה (קונספציה)

חברה

דור-אלון

מיקום

רח' צה"ל , חדרה

שם היישוב

שם הרשות

חדרה

טלפון

04-6220322

פקס