שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק חדרה בית אליעזר – שכונת בית אליעזר, חדרה

מספר תחנה במנהל

2228

שם התחנה

חדרה בית אליעזר

חברה

סונול

מיקום

שכונת בית אליעזר, חדרה

שם היישוב

שם הרשות

חדרה

טלפון

פקס