שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק זכרון יעקב – כביש זכרון בנימינה (גני הנדיב)

מספר תחנה במנהל

2421

שם התחנה

זכרון יעקב

חברה

דור-אלון

מיקום

כביש זכרון בנימינה (גני הנדיב)

שם היישוב

שם הרשות

זכרון יעקב

טלפון

04-6392511

פקס