שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק הר נצרת – הר נצרת (מעל המשטרה)

מספר תחנה במנהל

2515

שם התחנה

הר נצרת

חברה

סונול

מיקום

הר נצרת (מעל המשטרה)

שם היישוב

שם הרשות

נצרת

טלפון

פקס