שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק הר יונה – הפריון 2 אזה"ת הר יונה

מספר תחנה במנהל

2015

שם התחנה

הר יונה

חברה

דלק

מיקום

הפריון 2 אזה"ת הר יונה

שם היישוב

שם הרשות

נצרת עילית

טלפון

04-6573834

פקס