שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק הרכבים – רח' הרכבים 5 ירושלים

מספר תחנה במנהל

2800

שם התחנה

הרכבים

חברה

דור-אלון

מיקום

רח' הרכבים 5 ירושלים

שם היישוב

שם הרשות

ירושלים

טלפון

פקס