שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק הקריה עורקבי – צורן פינת שד' הברזל קרית גת

מספר תחנה במנהל

2014

שם התחנה

הקריה עורקבי

חברה

דלק

מיקום

צורן פינת שד' הברזל קרית גת

שם היישוב

שם הרשות

קריית גת

טלפון

פקס