שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק הקריה – דרך בגין 148 ליד הקריה, תל אביב

מספר תחנה במנהל

1689

שם התחנה

הקריה

חברה

פז

מיקום

דרך בגין 148 ליד הקריה, תל אביב

שם היישוב

תל אביב

שם הרשות

תל אביב יפו

טלפון

03-6951630

פקס