שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק הקישון – שד' ההסתדרות 88 ת.ד 25145 חיפה

מספר תחנה במנהל

2013

שם התחנה

הקישון

חברה

דלק

מיקום

שד' ההסתדרות 88 ת.ד 25145 חיפה

שם היישוב

שם הרשות

חיפה

טלפון

04-8413197

פקס