שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק הצבי – הפלד 20 א.ת. חולון

מספר תחנה במנהל

1163

שם התחנה

הצבי

חברה

דלק

מיקום

הפלד 20 א.ת. חולון

שם היישוב

חולון

שם הרשות

חולון

טלפון

03-5567340

פקס