שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק העצמאות – העצמאות 156-158 חיפה

מספר תחנה במנהל

2419

שם התחנה

העצמאות

חברה

דור-אלון

מיקום

העצמאות 156-158 חיפה

שם היישוב

שם הרשות

חיפה

טלפון

04-8528155

פקס