שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק הנביאים – לבונטין 3 חיפה 33303

מספר תחנה במנהל

2012

שם התחנה

הנביאים

חברה

דלק

מיקום

לבונטין 3 חיפה 33303

שם היישוב

שם הרשות

חיפה

טלפון

04-8621725

פקס