שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק הירקון – דרך נמיר 136 תל אביב

מספר תחנה במנהל

2065

שם התחנה

הירקון

חברה

פז

מיקום

דרך נמיר 136 תל אביב

שם היישוב

תל אביב

שם הרשות

תל אביב יפו

טלפון

03-6041706

פקס