שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק היובל – משה דיין 10 אזה"ת ת.ד. 3373 חולון 58133

מספר תחנה במנהל

1835

שם התחנה

היובל

חברה

דלק

מיקום

משה דיין 10 אזה"ת ת.ד. 3373 חולון 58133

שם היישוב

שם הרשות

חולון

טלפון

03-5522743

פקס