שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק הוד תדלוק – החרש 6 אזה"ת נוה נאמן

מספר תחנה במנהל

1888

שם התחנה

הוד תדלוק

חברה

דלק

מיקום

החרש 6 אזה"ת נוה נאמן

שם היישוב

שם הרשות

הוד השרון

טלפון

09-7402555

פקס