שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק הדר – י.ל. פרץ 3 חיפה

מספר תחנה במנהל

2428

שם התחנה

הדר

חברה

דור-אלון

מיקום

י.ל. פרץ 3 חיפה

שם היישוב

שם הרשות

חיפה

טלפון

פקס