שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק הארבעה – גדרה, הרצל 3 כביש 40

מספר תחנה במנהל

925

שם התחנה

הארבעה

חברה

סד"ש

מיקום

גדרה, הרצל 3 כביש 40

שם היישוב

גדרה

שם הרשות

גדרה

טלפון

08-8592878

פקס