שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ד. אפרתי ובניו בע"מ – פייר קניג 39 , תלפיות ירושלים

מספר תחנה במנהל

2607

שם התחנה

ד. אפרתי ובניו בע"מ

חברה

אחר עצמאי

מיקום

פייר קניג 39 , תלפיות ירושלים

שם היישוב

ירושלים

שם הרשות

ירושלים

טלפון

02-6481481

פקס