שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ד"ש פתח תקווה – דנמרק 1 פתח תקווה

מספר תחנה במנהל

2536

שם התחנה

ד"ש פתח תקווה

חברה

דור-אלון

מיקום

דנמרק 1 פתח תקווה

שם היישוב

שם הרשות

פתח תקווה

טלפון

03-9222647

פקס