שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק דניה – דרך אבא חושי 99 חיפה, 34987

מספר תחנה במנהל

2230

שם התחנה

דניה

חברה

סונול

מיקום

דרך אבא חושי 99 חיפה, 34987

שם היישוב

שם הרשות

חיפה

טלפון

פקס