שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק דל באקה – באקה אל גרביה ת.ד 20 30100

מספר תחנה במנהל

1886

שם התחנה

דל באקה

חברה

אחר עצמאי

מיקום

באקה אל גרביה ת.ד 20 30100

שם היישוב

שם הרשות

בקה אל גרביה

טלפון

04-6386999

פקס