שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק דלרום – דרך חברון 4 ב"ש

מספר תחנה במנהל

1834

שם התחנה

דלרום

חברה

דלק

מיקום

דרך חברון 4 ב"ש

שם היישוב

שם הרשות

באר שבע

טלפון

08-6278369

פקס