שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק דלק האומן – האומן 38 ירושלים

מספר תחנה במנהל

2615

שם התחנה

דלק האומן

חברה

אחר עצמאי

מיקום

האומן 38 ירושלים

שם היישוב

ירושלים

שם הרשות

ירושלים

טלפון

02-6790460

פקס