שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק דלק בעיר צפת – דרך השוקולד 1 א.ת. חדש צפת

מספר תחנה במנהל

2979

שם התחנה

דלק בעיר צפת

חברה

אחר עצמאי

מיקום

דרך השוקולד 1 א.ת. חדש צפת

שם היישוב

צפת

שם הרשות

צפת

טלפון

050-2000090

פקס