שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק דיר חנא – דיר חנא מיקוד 24973

מספר תחנה במנהל

2229

שם התחנה

דיר חנא

חברה

סונול

מיקום

דיר חנא מיקוד 24973

שם היישוב

שם הרשות

דיר חנא

טלפון

פקס