שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק דימונה – כניסה לדימונה, אזור התעשיה

מספר תחנה במנהל

2393

שם התחנה

דימונה

חברה

סונול

מיקום

כניסה לדימונה, אזור התעשיה

שם היישוב

שם הרשות

דימונה

טלפון

פקס