שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק דיזול עראבה – כפר עראבה

מספר תחנה במנהל

2829

שם התחנה

דיזול עראבה

חברה

רשת קרן אנרגיה

מיקום

כפר עראבה

שם היישוב

שם הרשות

לב הגליל

טלפון

04-6356666

פקס