שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק דיזול חדרה – כביש ישן רח' צה"ל, חדרה

מספר תחנה במנהל

1057

שם התחנה

דיזול חדרה

חברה

רשת קרן אנרגיה

מיקום

כביש ישן רח' צה"ל, חדרה

שם היישוב

חדרה

שם הרשות

חדרה

טלפון

04-622181

פקס