שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק דיזול איכסל – איכסאל (נמצאת מול פז איכסאל)

מספר תחנה במנהל

2247

שם התחנה

דיזול איכסל

חברה

אחר עצמאי

מיקום

איכסאל (נמצאת מול פז איכסאל)

שם היישוב

שם הרשות

מבוא העמקים

טלפון

054-2170738

פקס