שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק דור אלון נעם דלקים בית שמש – יגאל אלון 20 בית שמש

מספר תחנה במנהל

2987

שם התחנה

דור אלון נעם דלקים בית שמש

חברה

דור-אלון

מיקום

יגאל אלון 20 בית שמש

שם היישוב

בית שמש

שם הרשות

בית שמש

טלפון

054-5666752

פקס