שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק דור-אלון אורט – רח' אורט 18 אשדוד

מספר תחנה במנהל

2909

שם התחנה

דור-אלון אורט

חברה

דור-אלון

מיקום

רח' אורט 18 אשדוד

שם היישוב

אשדוד

שם הרשות

אשדוד

טלפון

09-9618504

פקס