שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק דוד בת ים – רזיאל 5 רמת הנשיא בת ים

מספר תחנה במנהל

2304

שם התחנה

דוד בת ים

חברה

פז

מיקום

רזיאל 5 רמת הנשיא בת ים

שם היישוב

בת ים

שם הרשות

בת ים

טלפון

03-5510888

פקס