שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק דבוריה – בכניסה לישוב מצד שמאל דבוריה

מספר תחנה במנהל

2244

שם התחנה

דבוריה

חברה

אחר עצמאי

מיקום

בכניסה לישוב מצד שמאל דבוריה

שם היישוב

שם הרשות

הגליל המזרחי

טלפון

04-6702674

פקס