שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ג'ת שער העיר – ג'ת המשולש כניסה ראשית

מספר תחנה במנהל

2592

שם התחנה

ג'ת שער העיר

חברה

אחר עצמאי

מיקום

ג'ת המשולש כניסה ראשית

שם היישוב

שם הרשות

ג'ת

טלפון

04-6895896

פקס