שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק גשר השלום – מעבר גבול בית שאן

מספר תחנה במנהל

1883

שם התחנה

גשר השלום

חברה

יונה אברך

מיקום

מעבר גבול בית שאן

שם היישוב

שם הרשות

בית שאן

טלפון

09-7775000

פקס