שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק גרנד קניון – גרנד קניון רח' שמחה גולן חיפה

מספר תחנה במנהל

2427

שם התחנה

גרנד קניון

חברה

דור-אלון

מיקום

גרנד קניון רח' שמחה גולן חיפה

שם היישוב

שם הרשות

חיפה

טלפון

04-8122682

פקס