שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק גן שמואל – כביש עפולה חדרה בכניסה לגן שמואל

מספר תחנה במנהל

2514

שם התחנה

גן שמואל

חברה

סונול

מיקום

כביש עפולה חדרה בכניסה לגן שמואל

שם היישוב

שם הרשות

מנשה

טלפון

פקס