שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק גל נתניה – שד' בן גוריון נתניה

מספר תחנה במנהל

1866

שם התחנה

גל נתניה

חברה

דלק

מיקום

שד' בן גוריון נתניה

שם היישוב

שם הרשות

נתניה

טלפון

09-8343833

פקס