שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק גלילות – שד' הגלים 1 שד' אבא אבן 1 הרצליה

מספר תחנה במנהל

1157

שם התחנה

גלילות

חברה

דלק

מיקום

שד' הגלים 1 שד' אבא אבן 1 הרצליה

שם היישוב

הרצליה

שם הרשות

הרצליה

טלפון

;09-9500656 : 09-9556401

פקס